Tiedote

Imatralle 55 irtisanomista

Stora Enson Imatran tehtaisiin kuuluvat Kaukopään ja Tainionkosken tehtaat.

Imatralle 55 irtisanomista

Stora Enson Imatran tehtaiden paperikone 6 suljetaan vuoden loppuun mennessä.

Paperikoneen sulkemisen takia työt päättyvät 55 henkilöltä Imatran tehtailla. Yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa henkilöstövaikutus arvioitiin korkeintaan 80:ksi. Määrä laski, koska töitä voitiin järjestää uudelleen paperikoneen tuotantoa tukevilla osastoilla.

Valtaosa henkilöstövaikutuksista pystytään yhtiön mukaan hoitamaan eläkejärjestelyin. Työsuhteet päättyvät valtaosin vuoden vaihteeseen mennessä.

Stora Enso kertoo tukevansa tuotannollisista ja taloudellista syistä irtisanottavia henkilöitä laajoin tukitoimin, joihin sisältyy muun muassa mahdollisuus yksilölliseen uudelleensijoittumisvalmennukseen. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa uusien työpaikkojen löytämiseksi.

Imatran tehtaiden toimenpiteet ovat osa Stora Enson helmikuun alussa julkistamaa kannattavuuden turvaamisohjelmaa, jolla tähdätään 120 milj. euron vuotuisiin kustannussäästöihin.

Uutinen julkaistu: 17.04.2019