Toimitus

Toimitus

Päätoimittaja:

Petri Vanhala

Toimitussihteeri:

Eija Valkonen

Toimittaja:

Eeva Eloranta-Jokela

Viestinnän assistentti:

Anna Paloniemi

Jakelumuutokset:

Jos haluat keskeyttää tai muuttaa Paperiliitto-lehden jakelun, voit ilmoittaa muutoksesta sähköpostilla jasenrekisteri@paperiliitto.fi. Kerro viestissä lehden saajan nimi ja osoitetiedot. Osoitteenmuutoksesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa, paitsi niiden, joiden tiedoissa on markkinointiesto.

Toimituksen yhteystiedot