Rauman osasto 42 Rauman osasto 42

 

 

Yhteystiedot

Riekkopolku 4

26100 Rauma

Paperiliiton Rauman osasto 42 ry edustaa pääosin UPM Rauman tehtaan työntekijöitä.

Osaston jäsenmäärä on 1102 josta naisia 209. Työsuhteessa jäseniä on n. 550.

Ammattiosaston päätiedotuskanavana toimii tehtaan sisäinen intranet, eikä näiden sivujen tehtävä ole niitä korvata.

Osaston toimintaa johtaa kymmenjäseninen hallitus. Hallitus valitaan joka toinen vuosi syyskokouksessa.

Työpaikoilla asioita hoitavat pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun lisäksi luottamusmiehet sekä työsuojeluasiamiehet

 

 

Yhteystiedot

Riekkopolku 4

26100 Rauma