Räteenpirtti
Osastomme vapaa-ajanviettopaikka Räteenpirtti sijaitsee Jaalassa, kauniin Pyhäjärven rannalla. Alue on ympärivuotisessa käytössä ja varattavissa jäsenten käyttöön työsuojeluvaltuutetun tai pääluottamusmiehen kautta.

Alueesta on otettu tuhansia kuvia osaston jäsenten toimesta käsin, alla yksi esimerkki.

Tässä linkki varausohjeisiin