Säännöt

Säännöt

Paperiliiton säännöissä on määritelty liiton, ammattiosastojen, työhuonekuntien ja luottamusmiesten toimintaa.

Säännöt on hyväksytty Paperiliiton XXII liittokokouksessa 17. - 18.5.2017.

Ammattiosastot