Organisaatio

Liittokokous

Liittokokous on joka neljäs vuosi.
Osastojen edustus: 1 edustaja jokaista alkavaa 200 jäsentä kohti.

+ Lisää

Liittovaltuusto

Valtuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja 28 varsinaista jäsentä, henkilökohtaiset varajäsenet ja 13 yleisvarajäsentä.

+ Lisää

Liiton hallitus

Liiton puheenjohtaja ja 13 jäsentä, 14 henkilökohtaista varajäsentä ja 14 yleisvarajäsentä.

+ Lisää

Hallituksen työvaliokunta

Työvaliokunta valmistelee liiton hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat.

+ Lisää

Johtoryhmä

Johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, liittosihteeri, sihteeri ja talouspäällikkö.

+ Lisää

TES-neuvottelukunta (raskas)

+ Lisää

TES-neuvottelukunta (jalostus)

+ Lisää

Ammattiosastot