Liitto

Paperiliitto r.y.

Paperiliitto on paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden sekä paperinjalostuksen työntekijöiden ammattiliitto.

Liiton jäsenet työskentelevät koneenhoitajina, sellunvalmistajina ja -keittäjinä, puunkäsittelyn hoitajina, kemikaalien käsittelijöinä, trukinkuljettajina, laboratoriotyöntekijöinä tai muissa tuotannon eri vaiheiden ammattiryhmissä. Paperiliittoon kuuluu myös paperiteollisuuden ylläpito-osastoilla työskenteleviä kuten kone-, sähkö- ja automaatiokorjaajia, siivoustyötä tekeviä sekä rakennus- ja kuljetustyöntekijöitä.

Paperiliitto on perustettu vuonna 1906. Liitolla on 59 ammattiosastoa eri puolilla maata. Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingin Hakaniemessä.

Ammattiosastot