28.10.2020 syyskokouksen luottamusmies valinnat 28.10.2020 syyskokouksen luottamusmies valinnat

Luottamusmiehet kaudelle 2021-2022...

Pääluottamusmies Kari Rikkilä

Varapääluottamusmies Petri Näivä

Paperitehtaan luottamusmies Sami Ravattinen

Paperitehtaan kunnossapidon luottamusmies Petri Näivä

Sellutehtaan luottamusmies Veli-Pekka Ahonen

Sellutehtaan kunnossapidon luottamusmies Tero Pötry

Biojalostamon luottamusmies Lauri Melanen

Uutinen julkaistu: 30.10.2020