Paperiliiton liikunnallisia kursseja Paperiliiton liikunnallisia kursseja

Murikka-opistossa 9.-13.8

 Murikka-opistossa järjestetään 9.-13.8. kolme liikunnallista kurssia, jotka on tarkoitettu kaikille ay-toiminnasta kiinnostuneille jäsenille. 

Paperiliitto korvaa matkat liiton matkustusohjesäännön mukaisesti sekä täysihoidon ja kurssikulut. Ansionmenetystä ei makseta, mutta kurssin ajalta maksetaan kurssipäiväraha ja kurssistipendi, jos ansionmenetystä syntyy. Katso tarkemmin www.paperiliitto.fi/koulutus

Nämä kurssit ovat hyvin suosittuja, joten kannattaa hakea ajoissa.

Hakemukset Paperiliittoon normaalisti kurssihakemuslomakkeella mieluiten sähköpostitse osoitteella koulutus@paperiliitto.fi

 

FIRST STEP - YHDESSÄ TOIMIMINEN JA LIIKUNNAN ILO (5 pv) 9.8. alkaen

Kurssilla pohditaan jäsenten, työpaikan ja ammattiosaston yhteistä toimintaa unohtamatta liikunnan iloa. Kurssi on tarkoitettu jäsenille, jotka ovat kiinnostuneet ammattiosaston ja liiton toiminnasta, mutta rohkeus mukaan tulosta mietityttää.

Kurssin sisältöä:

  • Pohditaan yhdessä mielikuvia ay-liikkeestä
  •  Mietitään miten voi helposti lähteä mukaan ammattiosaston toimintaan.
  •  Nautitaan päivittäin ohjatusta liikuntatuokiosta.

 FIRST STEP – TYÖTURVALLISUUTEEN JA TERVEYTEEN (5 pv) 9.8. alkaen

Miten sinä voit vaikuttaa omaan jaksamiseesi ja työkykyysi?

Työturvallisuus on työpaikalla tapahtuvaa yhteistoimintaa, jossa jokainen voi olla mukana pienin teoin ja askelein. Jokainen vastaa osaltaan terveellisestä työstä henkilökohtaisella työturvallisuuskäyttäytymisellään. Hyvillä työyhteisötaidoilla voidaan puolestaan vaikuttaa työpaikan kulttuuriin. 

Kurssi on liikuntapainotteinen: jokaisena kurssipäivänä tutustutaan johonkin liikunta- ja kuntoilulajiin ohjatusti.

Kurssi on suunnattu kaikille jäsenille, joita kiinnostavat omat vaikutusmahdollisuudet työturvallisuuden sekä oman terveyden edistämiseen niin työssä kuin vapaa-ajalla. 

FIRST STEP - TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT JA LIIKUNNAN ILO (5 pv) 9.8. alkaen

Kurssilla mietitään, miten työpaikan arki sujuu ja mitä perusasioita on hyvä tietää työelämästä. 

 

Kurssi on liikuntapainotteinen: jokaisena kurssipäivänä tutustutaan johonkin liikunta- ja kuntoilulajiin ohjatusti Varalan Urheiluopiston ohjaamana.

 

Kurssi on suunnattu kaikille jäsenille, joita kiinnostavat omat vaikutusmahdollisuudet työpaikalla sekä oman terveyden edistämiseen niin työssä kuin vapaa-ajalla.

 

Kurssin sisältöä:

 Tutustutaan työntekijän oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vaikutusmahdollisuuksiin. 

Käsitellään ruokavalion, liikunnan ja palautumisen merkitystä.

Uutinen julkaistu: 15.02.2021