PPY:n työehtosopimus

Pahvin- ja paperinjalostuksen sopimusalat

Paperinjalostus on moninainen toimiala, jonka piirissä tehdään jatkojalostusta eritasoisissa yrityksissä.

Jalostustoiminta jakautuu kolmeen pääalueeseen:
  • Teollisuuden palvelutuotanto, johon kuuluu erilaista teollisuuden alihankintatuotantoa, kuten arkitusta tai muuta oheispalvelua teollisuudelle.
  • Toimistojen ja kotitalouksien tarvitsemat paperituotteet, kuten kansiot, kirjeet, tarrat ja muut vastaavat.
  • Kaupan ja elintarviketeollisuuden erilaisista tuotteista, joita on lukuisia ja tuotteiden tarpeet vain kaiken aikaa lisääntyvät.

Toimivia yrityksiä paperinjalostuksen toimialalla Suomessa on viitisenkymmentä. Jalostussektori työllistää yli kolmetuhatta ihmistä ja huomattavasti enemmänkin välilliset vaikutukset huomioiden. 

Pääsopimus jalostuksessa, joka on myös yleissitova, on PPY:n ja Paperiliiton välinen työehtosopimus. Sitä noudattaa suurin osa paperinjalostuksen toimijoista. Oma talokohtainen sopimus on muutamilla yrityksillä.