Solidaarisuustoiminta

Solidaarisuustoiminta

Paperiliiton solidaarisuustoiminnan tavoitteena on ay-oikeuksien ja työntekijöiden perusoikeuksien turvaaminen sekä maailmanlaajuisten ammattiyhdistysväen yhteistyöverkostojen luominen. Toiminta on viime vuosina painottunut Suomen lähialueille Luoteis-Venäjälle ja Viroon sekä Latinalaiseen Amerikkaan.

Viron ja Venäjän veljesliitoille annettava tuki kohdistuu ennen kaikkea edunvalvontakoulutukseen ja työntekijöiden järjestäytymiseen. Latinalaisessa Amerikassa Paperiliitto pyrkii edistämään mm. Mercosur-maiden (Brasilia, Argentiina, Chile, Uruguay) paperialan liittojen strategista yhteistyötä työntekijöiden perusoikeuksien toteutumiseksi erityisesti alueella toimivissa monikansallisissa yrityksissä sekä yhtenäisten sopimustoiminnan tavoitteiden ja kansallisten alakohtaisten työehtosopimusten luomiseksi. Uruguayssa on tavoitteena todentaa ja varmistaa monikansallisten yhtiöiden omien eettisten normien ja työjärjestö ILOn hyväksymien työelämän perusoikeuksien toteutuminen koko metsäalan tuotantoketjussa.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASK) jäsenjärjestönä ja rahoittajana Paperiliitto on välillisesti mukana lukuisiin kehitysmaihin ulottuvassa solidaarisuustyössä.