Eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC)

Eurooppalaiset yritysneuvostot – European Works Councils (EWC)

Euroopan Unioni hyväksyi kansainvälistä konserniyhteistyötä koskevan direktiivin eli lainsäädäntöohjeen jäsenvaltioille vuonna 1994. Suomessa direktiivin edellyttämät määräykset toteutettiin vuonna 1996 tekemällä tarpeelliset muutokset yhteistoimintaa yrityksissä säätelevään lakiin (yt-laki).

EWC-toiminnan tavoitteena on parantaa samaan konserniin kuuluvien työntekijöiden tiedonsaantia sekä luoda paremmat neuvottelumahdollisuudet eurooppalaisen tason kysymyksissä. EWC on työntekijöiden edustajien, ei ammattiliiton, toimielin, jolla on oikeus kokoontua yritysjohdon kanssa vähintään kerran vuodessa.

Eurooppalainen yritysneuvosto on perustettava sellaisiin yrityksiin, joissa on vähintään 1000 työntekijää EU:ssa tai Euroopan talousalueella. 150 työntekijän on oltava vähintään kahdesta maasta.

EWC-sopimus on neuvoteltu seuraavissa konserneissa:

  • Stora Enso
  • UPM
  • Metsä Group
  • Amcor
  • Billerud Korsnäs
  • Trierenberg
  • Huhtamäki